Modulair Nederland.

Dit is Plek is al jaren lid van Modulair Nederland.

Modulair Nederland

Dit is Plek is al jaren lid van Modulair Nederland. Wij vinden het belangrijk om een stem te hebben in het overleg binnen de branche en om onze professionaliteit te onderstrepen door onze belangen en die van onze partners te behartigen. Modulair Nederland is de brancheorganisatie voor modulaire, flexibele en verplaatsbare accommodaties. Samen met haar leden is Modulair Nederland voortdurend actief om te voldoen en waar mogelijk vooraan te lopen in het uitvoeren en aanpassen van de accommodaties aan de wettelijke normen en vragen vanuit de markt. Modulair Nederland treedt op als belangenbehartiger van haar leden en opdrachtgevers bij centrale en lagere autoriteiten (en belangenorganisaties) t.b.v. semi-permanente bouwsystemen, toepassingsbepalingen en verwerkingsvoorschriften.

 

Alle leden van Modulair Nederland hanteren uniforme leveringsvoorwaarden. Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn opgesteld door de Unitbouw Nederland (voorheen de VVVA). De grote unitbouwers uit Nederland zijn lid van Modulair Nederland en ontmoeten elkaar op diverse evenementen welke georganiseerd worden. Modulair Nederland neemt als organisatie zelf deel aan evenementen zoals de Prefab beurs.

 

Dit is Plek is zelf een actieve deelnemer van Modulair Nederland en haalt veel kennis uit de diverse overleggen maar is zelf ook een betrokken partij voor de andere leden en het bestuur van Modulair Nederland.

 

Kennisbank Modulair Nederland: https://www.modulairnederland.nl/kennisbank/